Share with your friends via email

Samaynta Qorshaha Guusha Lagu Gaadhikaro

Waxaynu muujin doona dhiganayal ku tusin kara sida ugu fiican ee aad u samayn karto qorshe cad, waa hadii sidiisa loo raaco. Wax walba ujeeda ka dambaysa

  Tip

  Tip

  Tip

  Tip

  Tip